Terug

De liedjestuin

De Liedjestuin: Ik ben een muzikantje

Ik ben een muzikantje,
ik kom uit Zwitserland
en ik kan spelen
Wat kun jij spelen?

Fisa, fisa, fisarmon (x3)
fisarmonica

Ik ben een muzikantje,
ik kom uit Zwitserland
en ik kan spelen
Wat kun jij spelen?
Trommel, trommel, trommelstok (x3)
trom-mel-stok

Ik ben een muzikantje,
ik kom uit Zwitserland
en ik kan spelen
Wat kun jij spelen?
Contra, contra, contrabas (x3)
con-tra-bas

Ik ben een muzikantje,
ik kom uit Zwitserland
en ik kan spelen
Wat kun jij spelen?
Mando, mando, mandoline (x3)
man-do-line

Ik ben een muzikantje,
ik kom uit Zwitserland
en ik kan spelen
Wat kun jij spelen?
Saxo, saxo, saxofoon (x3)
sa-xo-foon

Ik ben een muzikantje,
ik kom uit Zwitserland
en ik kan spelen
Wat kun jij spelen?
Bomba, bomba, bombardon (x3)
bom-bar-don

Ik ben een muzikantje,
ik kom uit Zwitserland
en ik kan spelen
Wat kun jij spelen?
Pico, pico, picollo (x3)
pi-col-lo

Ik ben een muzikantje,
ik kom uit Zwitserland
en ik kan spelen
Wat kun jij spelen?
Scheve scheve schuiftrombone (x3)
schuif-trom-bone