Klokkenluiderprocedure

Studio 100 heeft haar eigen “klokkenluiderprocedure” overeenkomstig de Klokkenluidersrichtlijn. Via deze procedure kunnen de eigen en ook externe medewerkers alle inbreuken op wet- of regelgeving en haar Code of Conduct als volgt op een vertrouwelijke wijze melden:

  • Mondelinge melding aan Didier Vuylsteke de Laps, het klokkenluider-meldpunt
  • E-mail aan klokkenluider@studio100.be of whistleblower@studio100.be
  • Mogelijkheid tot anonieme klacht via brief aan:

    • Studio 100 NV - confidentieel
    • T.a.v. Didier Vuylsteke de Laps
    • Halfstraat 80, 2627 Schelle


De klokkenluiderprocedure kan u [hier] vinden.